svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Общ състав на неоснователното обогатяване /чл.59-ЗЗД/

Предпоставки за иска за НО чл59 от ЗЗД:
наличност на обедняване на едно лице, т.е. неговото имущество се намалява в резултат на НО;
наличност на обогатяване на друго лице, т.е. неговото имущество нараства без правно основание;
наличност на връзка между обогатяването и обедняването(обикновена).
Наличността на обедняване на ищеца . Този имуществото на когото е намалено без правно основание, може да претендира обогатилия се само с това, с което имуществото…

Read More

Презумпции

Презумпции – чрез презумпцията или предположението въз основа на възстановени факти и като се има впредвид това което обикновено става при наличието на тези факти, се прави заключение за съществуването на други неустановени факти. При видовете гр.пр.норми ни интересуват само тези предположения, които са установени с правни норми, т.е. законовите презумпции. Тук не се интересуваме от съществуващите човешки презумпции. Законовите презумпции биват два вида: оборими…

Read More

Презумпции

Презумпции – чрез презумпцията или предположението въз основа на възстановени факти и като се има впредвид това което обикновено става при наличието на тези факти, се прави заключение за съществуването на други неустановени факти. При видовете гр.пр.норми ни интересуват само тези предположения, които са установени с правни норми, т.е. законовите презумпции. Тук не се интересуваме от съществуващите човешки презумпции. Законовите презумпции биват два вида: оборими…

Read More