svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
През изминалата година на всяка 12-та минута пожарникарите са реагирали на сигнал за произшествие

Данните бяха изнесени на анализа за 2009 г. на ГД „Пожарна безопасност и спасяване”

През изминалата година огнеборците са реагирали на над 44 000 сигнала, от тях 30 218 са пожарите, близо 12 000 са аварийно-спасителните и помощни операции и над 2 000 са лъжливите повиквания.  Отчетено е, че на всяка 12-та минута на територията на страната се получава…

Read More

Консорциум

Той представлява обединение на сравнително голям брой фирми и/или други институции (банки, застрахователни компании) под формата на ново юридически лице или на основата на договор за съвместна дейност.
Консорциума предполага специфична система за организация и управление. Оперативното ръководство се осъществява от т.нар.фирмен лидер (водещата фирма), избрана от общото събрание на участниците и упълномощена да представлява Консорциума пред външния свят.
Предимството на Консорциума е  концентрирането на технико-технологични, материални,…

Read More

Счетоводен баланс

Той включва балансова и задбалансова част и се съставя в двустранна или едностранна форма, определена в счетоводните стандарти. Балансовата част съдържа систематизирана счетоводна информация по раздели и групи, както следва:

  1. 1. Активи

а) Дълготрайни активи – материални, нематериални, финансови, разходи за бъдещи периоди.

б) Краткотрайни активи – материални запаси, краткосрочни вземания, краткосрочни финансови активи, парични средства и разходи…

Read More