svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Римското изкуство през II век

Известни са четирима римски императори от II век – Траян (98-117), Адриан (117-138), Антоний Пий (138-161) и Марк Аврелий (161-180). За Римската империя това е век на нови завоевания и разширяване на нейните граници, на подем на изкуствата и културата и наред с това – на нарастващи вътрешни н външни противоречия, на загниване на робовладелския строй. Италия като метрополия на Римската империя губи своето значение…

Read More

Стоизмът на Марк Аврелий-оценка към религията

Идеал за стоиците и за Марк Аврелий е мъдрецът, който е пълнота на съвършенството и на блаженството. Цялото човечество се разделя според тях на две половини: мъдри и безумни, но в реалност съществуват само безумни. Мъдрият е свободен, красив, богат и щастлив: той знае всичко, всичко има, притежава всички добродетели, върши всякога разумното, на нищо не се чуди, в нищо не се измамва, в

Read More

Заключителни изводи

Съчинение  „Към себе си“ /“Размисли“/ – като философски и литературен паметник – отразява в оригинална форма широката панорама на идейните течения през онази епоха. Въпреки силното елинистично влияние върху Марк Аврелий, не е оправдано да се твърди, че неговият мироглед е еклектически и синкретичен. В случая са налице основните концепции на стоическата философска школа – с нейната типична етика – без да се разглеждат обаче…

Read More