svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Фрагментацията на големите фирми

Възраждането и  нарастването на малките фирми може да бъде отнесено към променените стратегии на големите фирми. Много големи фирми в края на 70-те и началото на 80-те години реагират на нарасналата несигурност на пазарното търсене, технологичните иновации и трудовите пазари с разчленяване на своите процеси и чрез субконтракти, лицензи или франчайзинг за дейностите си.

Относно влиянието на този икономически фактор има различни разбирания, които…

Read More