svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Магнетизиране на вода и хартия

Магнетизиране на водата

Обикнат метод на магнетизаторите е да поставят в съд с вода в присъствието на пациента пръстите на дясната си ръка. Те твърдят, че придават на водата собствения си маг­нетизъм и след като пациентът отпие от нея, той ще почув­ства симптомите на приближаващ сън.

Магнетизиране на хартия

Някои магнетизират къс хартия, като я гледат дълго или правят пасове над нея. Пациентът вема хартията, за­тваря…

Read More

Йога пранично лечение – „Магнетизиране“ на предмети

Жизнената сила често се предава с помощта на предмети. Лечителят „напоява“ с прана някаква вещ, кърпичка например, така .както би „обработвал“ са­мия болен. Той прави пасове, тръска си пръстите над нея, докато почувства, че е достатъчно заредена, „намагнетизирана“. Предметът, носен от болния, изглежда, излъчва постепенно запаса от енергия и няколко дни оказва лечебно въздействие.

Зареждане може да се прави, като лечителят про­сто подържи за…

Read More