магнетизиране

Магнетизиране на вода и хартия

Магнетизиране на водата Обикнат метод на магнетизаторите е да поставят в съд с вода в присъствието на пациента пръстите на дясната си ръка. Те твърдят, че придават на водата собствения си маг­нетизъм и след като пациентът отпие от нея, той ще почув­ства симптомите на приближаващ сън. Магнетизиране на хартия Някои магнетизират къс хартия, като я …

Магнетизиране на вода и хартия Read More »

Йога пранично лечение – „Магнетизиране“ на предмети

Жизнената сила често се предава с помощта на предмети. Лечителят „напоява“ с прана някаква вещ, кърпичка например, така .както би „обработвал“ са­мия болен. Той прави пасове, тръска си пръстите над нея, докато почувства, че е достатъчно заредена, „намагнетизирана“. Предметът, носен от болния, изглежда, излъчва постепенно запаса от енергия и няколко дни оказва лечебно въздействие. Зареждане …

Йога пранично лечение – „Магнетизиране“ на предмети Read More »