svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
АТАНАС

Значение и произход на името: безсмъртен (от гръцки).

Характер и съдба: името Атанас надарява притежателя си с уравновесеност, стремеж към последователност, а също с живо въображение и любознателност.

Атанас е добър, мек, спокоен човек, който невинаги е уверен в себе си и в своите сили, знания и умения. Той е обективен, отстъпчив, способен е на са-мопожертвование, но може и често да се ядосва, да проявява нервност и…

Read More

Условия за появата и развитието на гръцката Философия

За появата на гръцката философия са влияли редица благоприятни условия.На първо място тук стои богатата многовековна митология, различните религиозни учения, които намираме литературно предадени главно в „Илиадата” и „Одисеята” на Омир и в „Теогония” и „Дела и дни” от Хезиод. Колкото и понякога да са наивни тези учения, все пак те поставят на разглеждане всички основни проблеми на битието, с които после се занимавала философията….

Read More