svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Позиция на МФВС във връзка с пресконференция на БНФВТ

Проверка на МФВС показа, че в Софийски градски съд са постъпили две молби за прекратяване на Българска национална федерация по вдигане на тежести като юридическо лице с нестопанска цел заради нарушения на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Едната е от клуб “Херкулес”, а другата от Българска федерация вдигане на тежести. До произнасянето на СГС по тези две молби…

Read More

Банков надзор

Стабилна банкова система означава стабилна финансова система и икономика. Ето защо един адекватен и ефективен контрол в областта на банковото дело може успешно да допълва паричната политика.

Целта на банковия надзор от страна на ЦБ е да се защитят вложителите и да осигури ефективно функциониране на банковата система. Особено важна цел на банковия надзор е контролирането на входа към банковия бизнес (при даване на…

Read More

Продукти на фирмата

Какво съдържа разделът?

В този раздел предприемачът трябва да покаже своя нов продукт (услуга). За да извърши това, е необходимо да разкрие неговите характеристики, сравнявайки ги с тези на конкурентен продукт. Освен това е желател­но да бъде показана патентната чистота на новия продукт. Това е особено наложително, когато новият продукт е предназначен за външния пазар. При наличие тук трябва да се посочи регистрацията на…

Read More

Решения от заседание на КФН на 5 февруари 2010 г.

1. Издава лиценз на „Имоти Директ” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).  Основният пазар, на който дружеството ще оперира  е пазарът на недвижими имоти в България с търговско, административно или жилищно предназначение, в това число изграждане, отдаване под наем и покупко-продажба.
Потвърждава…

Read More

Митниците и митническите бюра приемат документи за издаване на разрешения за продажба на тютюневи изделия

Агенция „Митници“ разпространи указания във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Обн, ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г.), и по-конкретно прилагането на разпоредбите, касаещи издаването на разрешения за продажба на тютюневи изделия. Митническите учреждения ще приемат документи според разпространените указания на директора на Агенция „Митници“ до обнародването на Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните…

Read More

Земеделското министерство предлага да се отнеме лиценз за обработка на тютюн на фирма

traktorСофия. Министерство на земеделието и храните ще предложи на Министерския съвет да бъде отнето безсрочното разрешение за промишлена обработка на тютюн на „Лийв табако – А. Михайлидис” АД, гр. Сандански за срок от 3 години, съобщиха от министерството. Изкупуването на суров тютюн от сортова група “Виржиния”, реколта 2008 г. приключи на 9 ноември 2008 г. Съгласно Закона за тютюна и тютюневите изделия, изплащането на изкупения тютюн се…

Read More

Икономическа полиция погна и магазините за спортни стоки.

policiya, мвр, полицияВарна. Специализирана полицейска операция е проведена на 19 ноември от служители на сектор “Икономическа полиция”, при която са проверени магазини, предлагали спортни стоки във Варна. В два обекта са установени изложени за продажба дрехи  с марките “Адидас”, “Найк” и “Пума”. За стоките не са представени документи за съгласие от официалните представители на марките…

Read More