svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Суброгация /Встъпване в правата на удовлетворения кредитор/

Всяко задължение трябва да бъде изпълнено, но не всяко изпълнение освобождава длъжника по отношение на всички. Изпълнението има такъв погасителен ефект само ако изхожда от самия длъжник – не и когато то изхожда от трето лице. Направеното от третото лице изпълнение има само ограничен погасителен ефект – само по отношение на удовлетворения кр. Дл. остава обвързан не към сегашния кр., а към третото лице. То…

Read More

Ликвидация на кооперацията

Ликвидация на кооперацията – е производство, което се състои от действия, насочени към събиране на вземанията на прекратената К, към погасяване на задълженията и с набраните парични средства и към разпределяне на остатъка от имуществото между кооператорите. Началото на ликвидационното производство се поставя с назначаването на ликвидатори. ОС го/ги назначава. То определя срок за ликвидацията. Ако прекрати К, съдът назначава ликвидатори и определя срок на…

Read More

Привилегировани акции

Те също удостоверяват със собственост в една фирма, но притежават някои характеристики характерни за дълговите ЦК. Претенциите на този вид акционери имат предимство пред претенциите на големите акционери по отношение на текущия доход, дивидента се изплаща на всички задължително и лихви дължими към този период по отношение на претенциите по случай ликвидацията на фирмата, се разпростират до номинална стойност на привилегированата акция. Характерно за тях…

Read More

Оптимизиране на капиталовата структура

Фр.Модилиани и М.Милър първи разработват съвременна теория на капиталовата структура съответстваща на глобалната цел, която следват.Тя се изразява чрез т.нар.целеви коефициент на дълга.Когато става дума за политиката на капиталовата структура, вземането на решение се проявява на пълен анализ на бизнес риска.Този анализ започва с изследване на характеристиките на входящи и изходящи фирмени пазари.Анализът на бизнес риска от теоретична гледна точка осигурява субективно възможно разпределение на…

Read More

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 300 10 115/03.02.2010 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 300 10 115/03.02.2010 г. (две години и шест месеца лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 03.08.2012 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 25 000 000 евро и лихвен процент 2 % годишно. Лихвите…

Read More

Народната банка на Македония даде път на намаляването на лихвите по кредитите

Скопие. Решението на Народната банка на Македония /НБМ/ да намали основния лихвен процент на 8% свари банките в страната неподготвени, пише днес македонският вестник „Дневник” и добавя, че всички директори на по-големите банки в Македония вчера все още са били в отпуск. От централната банка посочват, че ако икономическата ситуация продължи да се подобрява, още ще разхлабят монетарната политика.
В края на ноември миналата година НБМ намали основния лихвен процент от…

Read More

Сектор “Борба с организираната престъпност” на ОДМВР-София и криминалисти от РУМВР – задържаха двама лихвари от Костинброд

В нея участваха служители на сектор “Борба с организираната престъпност” на ОДМВР-София и криминалисти от РУМВР

Двама лихвари от Костинброд са задържани при съвместна  операция на антимафиоти от ОД МВР-София и криминалисти от местното РУ. Акцията е проведена вчера под наблюдението на прокурор на Софийска окръжна прокуратура и представители на следствения отдел.
Разплитането на случая започнало преди по-малко от месец, когато потърпевши от незаконните действия на…

Read More