svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Технология за определяне на стойността на опциите

Технология за определяне на стойността на опциите – стойността на опцията зависи от:
– характера на базовите ценни книжа
– краткосрочния лихвен процент
– продължителността на живота на опцията
– цената на упражняване на опцията
Определящо значение има анализът на курсовете. Стойността на опцията може да се разгради на два елемента:
1/ вътрешната стойност, която представлява стойността на опцията ако тя бъде упражнявана веднага.
2/ добавка към вътрешната стойност, която съответства на…

Read More

Фирмени облигации

Те са дългови ЦК, емитирани за дълъг период. Риска при инвестирането в облигации е по-нисък от инвестиция в двата вида акции. Начините за набиране на капитал чрез дългосрочен дълг са публично предлагане и частно пласиране. Това се определя от фиксираните размери на текущия доход и от невъзможността на фирмата да пропуска фирмените плащания. Облигацията се купува по номинална стойност. Периодично започва да се получава купони…

Read More

Времева стойност на парите

Базови понятия на концепцията за времевата стойност на парите

Бъдеща стойност на парите – стойността на дадена сума пари в някоя бъдеща дата, изчислена днес при даден лихвен процент. Процедурата по намиране на бъдеща стойност е посредством олихвяването.

Сегашна стойност на парите – днешната стойност на някаква бъдеща парична сума, дисконтирана с даден процент. Процедурата по намиране на сегашната стойност е посредством дисконтиране.

Read More

Търсене и предлагане на парите

По общ принцип търсенето на пари е свързано с желанието на икономическите субекти /фирми, домакинства и др./ да разполагат с пари и да ги задържат при себе си. Търсенето на пари има следните проявления:

–         търсене на пари за осъществяване на плащания по сделки;

–         търсене на пари за натрупване на активи;

–         гаранционно /предпазно/ търсене на пари;

–         спекулативно търсене…

Read More

Народната банка на Македония даде път на намаляването на лихвите по кредитите

Скопие. Решението на Народната банка на Македония /НБМ/ да намали основния лихвен процент на 8% свари банките в страната неподготвени, пише днес македонският вестник „Дневник” и добавя, че всички директори на по-големите банки в Македония вчера все още са били в отпуск. От централната банка посочват, че ако икономическата ситуация продължи да се подобрява, още ще разхлабят монетарната политика.
В края на ноември миналата година НБМ намали основния лихвен процент от…

Read More