svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Размер на наследствените дялове

Наследниците от 1-ви ред децата на наследодателя, включително осиновените получават по равни части. Когато децата на наследодателя или някои от тях са починали или са недостойни, наследяват др. низходящи (внуци, правнуци) по право на заместване, т. е. получават наследствена част, която се следва на замествания. При липса на наследници от 1-ви ред, наследниците от 2-ри ред (родителите, при O. осиновителите) получават равни части, а ако…

Read More

Родството и осиновяването като пречка за брак

Правната уредба намираме в чл. 13 (2), точки 1, 2 и 3. Родството е определено в чл. 46 от СК. То бива родство по права линия и родство по съребрена линия. Общото понятие за родство може да звучи така: това е връзката между две лица, едното от които произхожда от другото пряко или непряко или и двете имат общ родоначалник. Родството по права линия е …

Read More

Предявяване на иска по чл. 109 а ЗС

Искът се предявява пред районния съд по местонахождение на имотите, както и всички други вещни искове. Няма преклузивни срокове за предявяването. Исковата молба трябва да отговаря на всички други изисквания за редовност на исковата молба по вещни искове. Ищецът може да ангажира твърдения къде и защо точно там трябва да минава вярната гранична линия. Нейното твърдяно местоположение може и често се налага да бъде уточнено…

Read More

СДВР отчита подобрени резултати в разкриваемостта на престъпления през 2009 година

Новото ръководство създаде условия за чувствително подобряване на работата в дирекцията, която е уникална по сложност и натовареност – подчерта министър Цветан Цветанов

СДВР е може би единствената дирекция в страната, която предприема адекватни, системни мерки за проверки на нощните заведения. През последните няколко месеца бяха реализирани и няколко успешни операции срещу автокрадците,…

Read More

Дона Карън създаде чанти, вдъхновени от кризата

Дизайнерката Дона Карън определи новата си линия чанти като „вечните чанти“.

Колекцията на американската дизайнерка била вдъхновена от световната финансова криза и твърди, че практичните аксесоари могат да бъдат използвани в следващите години. „Много съм развълнувана от новата си колекция чанти. Те са „вечни чанти“, създадени в Италия, заявява тя. „Всяка чанта изглежда добре в ръката и мигновено става част от външния вид и начина на живот“, допълва Карън пред британското издание на сп. „Хелоу“. Икономическата криза също е дала…

Read More