svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Майска гъба

Tricholoma Georgii април — юни
Расте из всички видове гори, но предпочита ливадите и тревистите места, като образува самодивски кръгове или малки групи и от един пасаж може да се наберат два-три килограма. У нас се среща на Витоша в местността „Ка-лугерови ливади“ към Бистрица и по ливадите на с. Долни Лозен.
Шапката е дебела, месеста. Отначало е като звънец, а по-късно плоска. Цветът й е бял…

Read More

Горицвет, слети коса — Adonis vernalis L Сем. Лютикови — Ranunculaceae

Разпространение. Расте по ливадите, пасищата, поляните, каменливите и варовитите почви из цялата страна.

Описание. Многогодишно тревисто растение с високо до 30 см стъбло, слабо разклонено в основата и обвито с черни люспи.

Коренът е едър, тъмносив и къс. Листата са сложно перести, при­седнали, полуобхващащи стъблото. Цветовете са разположени поединично по върховете на стъблата, обагрени са злаистожълто, като чашката е петлистна, венчето — 15—20-листно и тичинките — многобройни….

Read More

Блатен тъжник, ливадник — Spirea ulmaria L. Сем. Розоцветни — Rosaceae

Разпространение. Блатният тъжник расте около планин­ските извори и поточета, по ливадите и тресавищата из всички наши планини.

Описание. Многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище, разклонено в горната си част стъбло, достигащо на ви­сочина до 1,5 м. Листата са перести, листчетата — назъбени и за­острени, с междинни по-дребни листчета между тях. Често те са сиво окосмени отдолу, като най-горното листче е от три- до пет-делно. Цветовете са бели, слабо…

Read More