svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Растежът и работните места отблизо

Европейският съвет от пролетта на 2006 г. не скри факта, че шест години след началото на Лисабонския процес резултатите са смесени. Поради това той реши да се заеме с проблемите, свързани с продължаващата висока безработица в много страни от ЕС, и да пренасочи приоритетите на ЕС към постигането на растеж и създаване на работни места. За да направи икономиките си по-производителни и да укрепи социалното…

Read More

Европейската служба за външни отношения: мисия възможна

На 26 април 2010 г. министърът на външните работи Николай Младенов участва  в Люксембург в Съвета „Общи въпроси” и Съвета „Външни работи” на Европейския съюз.

Съветът „Общи въпроси” даде политически мандат на Върховния представител на ЕС за външна политика Катрин Аштън да започне разговори с Европейския парламент  по създаването на Европейската дипломатическа служба (ЕСВО). Окончателното решение за създаването на службата се очаква до края на юли,…

Read More

Ефекти на митническия сьюз

Теорията за международната търговия дава основните постулати и теоретичните подходи към разбирането на същността на митническия съюз. Той представлява специфична форма на съчетаване на вътрешната либерализация на търговията и външната й защита. Вследствие на сьздаването на Митническия съюз се проявяват два типа  ефекти- краткосрочни статични интеграционни ефекти и дългосрочни ефекти на преструктуриране.

?

Read More