svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Йога – Лечение чрез внушение

Ще се спрем и на двете възможности: лечение чрез внушение и самовнушение. В първия случай се използ­ва въздействието, което мисълта оказва върху ин­стинктивния ум. Едно вредно внушение от някого или от нас самите може да създаде чрез инстинктивния ум болестно състояние на тялото, както е вярно и об­ратното, на. което всъщност се базира тази лечебна форма.

За   ролята   на  внушението    (сугестията)   са  писали много…

Read More