svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Местни такси

Такса за битови отпадъци. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или др. съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно. Таксата се заплаща от данъчно задължените лица заедно с данъка в/у недвижимите имоти. Размерът на таксата за жилищните имоти се определя…

Read More

Публикуван и месечния бюлетин “Държавен дълг” за януари

Съгласно водения от Министерството на финансите официален регистър на държавния дълг, същият в края на януари възлиза на 4 899.1  млн. евро, от който вътрешният е 1 558.2 млн. евро, а външният е 3 340.9 млн. евро. В номинално изражение дългът бележи нарастване приблизително с 70.6 млн. евро, в сравнение с нивото, регистрирано в края на предходния месец. Увеличението на дълга се дължи основно на реализирана валутно…

Read More

Оборотен капитал

Оборотен капитал. Същност на оборотния капитал.

Функциониращия капитал трябва да бъде разграничен на основата на белега продължителност на кръгооборота, респективно на възвръщането или възпроизводството му. По този белег икономическата наука е разграничила капитала на основен и оборотен капитал.

Оборотният капитал губи напълно потребителната си стойност и изцяло пренася своята стойност върху стойността на готовия продукт само в рамките на един кръгооборот или практически…

Read More

Публикуван е месечният бюлетин „Държавен дълг” за декември

Съгласно водения от Министерството на финансите официален регистър на държавния дълг, дългът в края на декември възлиза на 4 828,5  млн. евро, от който вътрешният е 1 538,7 млн. евро, а външният е 3 289,8 млн. евро. В номинално изражение дългът бележи нарастване приблизително с 34,7 млн. евро, в сравнение с нивото, регистрирано в края на предходния месец. Увеличението на дълга се дължи основно на реализирана валутно курсова разлика.

В края…

Read More

Здравен хороскоп 2010 ЛЪВ

zodiya lavТези, които вече са обвързани, може силно да поискат отново свободата си. В първата половина от годината се въздържайте от такива решения – след скандалите следват помирения и след това може да си спечелите само и единствено укори и натяквания от страна на половинката Ви.

Бъдете търпеливи, пазете и увеличавайте Вашата любов. До лятото ще забравите за всички противоречия и ще преминете…

Read More