svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Природни дадености на Гърция

Страната има площ 131,96хил.кв.км и заема южната част на Балканския полуостров. Гърция има над 3000 острова / 170 населени / с обща площ 24,8хил.кв.км . Граничи / в км / с Албания – 256 , Македония – 262 , България – 493 , Турция – 212 и има брегова линия 15021км .

Гърция притежава природни и антропогенни туристически ресурси с висока атрактивност . Най-голяма усвоеност понастоящем имат ресурсите…

Read More