Кредит и дълг

Кредитът е различно от дълг. Кредитът е доверие и възможност. Дългът е неплатената част на минала сделка, осъществявана на кредит. Кредитът е покупателен капацитет или капацитет за получаване на заеми; дългът е иск на кредитора за определена сума. Кредитен обем – общата сума на дейностите (сделки извършвани на кредит). Кредит и благосъстояние – кредитните сделки […]

Кредит и дълг Read More »