Кредитоспособност на банковите клиенти

Под кредитоспособност се подразбира готовността и способността на банковия клиент да издължи получения заем, според условията в кредитния договор. Обект на анализ са отличителните характеристики: –         характер – разкрива желанието на клиента да погаси искания кредит –         капацитет – показва  възможностите да изпълнява коректно задълженията си по кредитния договор; –         капитал – определя способността на […]

Кредитоспособност на банковите клиенти Read More »