кредитополучател

Банков кредит

Договорът за банков кредит произхожда от договора за заем, но е по-особен. Договорът за паричен заем е реален (сключва се с предаване на сумата), а договорът за банков влог е консенсуален. С договора за банков кредит банката се задължава да отпусне определена сума, а кредитополучателят – да я използва по уговорения начин и да я […]

Банков кредит Read More »

Видове търговски кредит

Според кредитополучателя  търговският кредит може да бъде: 1. Търговски кредит за купувача  (платеца). Този кредит се характеризира с това,че кредитор е продавача, а кредитополучател  – купувачът. Той е кредит между небанкови /нефинансови/   субекти, а обект на сделката е стоковия кредит. Механизмът на кредитната сделка е следният: Доставчикът продава стоката на купувача, но получава паричния еквивалент

Видове търговски кредит Read More »

Фирмено кредитиране на вноса и износа и банково кредитиране

Фирменото кредитиране се осъществява, както по вноса, така и по износа в зависимост от това  коя фирма е кредитополучател. Фирмения кредит по вноса се осъществява по “ открита сметка”  / когато фирмите си имат голямо доверие / и чрез менителница / което е преобладаващо /. При фирмения кредит по износа кредитор е фирмата вносител, а

Фирмено кредитиране на вноса и износа и банково кредитиране Read More »