Организация на кредитния процес

Организирането  на кредитния  процес се основават на принципите за рентабилност, ликвидност и сигурност. Кредитния процес включва: –         приемане  документите от клиента; –         анализ на “кредитоспособността”; –         вземане на решение по искания кредит; –         договор за кредит; –         предоставяне на средства по разрешения заем; –         контрол и периодичен анализ; –         събиране (погасяване) на кредита. Процедурата по […]

Организация на кредитния процес Read More »