Сделки в сферата на логистиката. Предоставяне на ценни книжа на заем.

На кредитния пазар днес се сключват сделки, който произтичат от етапа на изпълнение на други сделки на вторичния пазар. Самото движение (или „обездвижване“) на ценните книжа създава предпоставки за нови операции. При тази сделка заемодателят прехвърля на заемополучателя ценни книжа, които се котират на борсата или права по ценни книжа, за определен срок от време. […]

Сделки в сферата на логистиката. Предоставяне на ценни книжа на заем. Read More »