Анализ на кредита във фирмата

Кредитният анализ е процес на определяне на вероятността за отказване на кредит на клиенти, който включва 2 етапа: събиране информация за клиента; определяне кредитоспособността на клиента. Обект на внимание е финансовото състояние и поведение на клиента. По този повод не е целесъобразно фирмите да разграничават клиентите си като им определят различни цени. Неправилно е и […]

Анализ на кредита във фирмата Read More »