Форфетинг – форма за експортно финансиране

Форфетинг – форма за експортно финансиране. Той е такава операция, при която се осъществява окончателно прехвърляне към изкупуващата банка осигурено с менителница валутно вземане без право на регрес. Обект на сделката могат да са менителници или др. искания, които са възникнали от стокови доставки. Банката – купувач спада лихвения процент за целия срок на кредитния […]

Форфетинг – форма за експортно финансиране Read More »