Валутно финансови условия при кредитните сделки

I. Условия в кредитния договор 1. Валута – валутата на кредита е тази валута,в която се определя кредитното задължение. Валута на плащането е тази валута, в която по договора е предвидено да се издължи задължението. 2. Сумата /размер/ на кредита – е валутния израз на кредитното задължение. 3. Срок на кредита пълен срок на кредита […]

Валутно финансови условия при кредитните сделки Read More »