Предпазване от кредитен риск

Предпазване   от  кредитен  риск   –   за    предпазване   от    риск    при кредитните сделки се предприемат редица действия и операции. Едно  от основните средства за предпазване от риск при международно кредитиране е анализът на възможностите на длъжника своевременно да се издължи. В много страни са създадени специализирани застрахователни институции по застраховането на външната търговия и по – […]

Предпазване от кредитен риск Read More »