Роля и разновидности на полиците

Ролята на полицата бива: –    кредитна – основна роля –    рефинансираща – изразява се във възможността банките да изкупуват или ломбандират(залагат) полиците –    гаранционна – означава, че те се използват като гаранция при предоставянето на други кредити от банките –    платежна – като платежно средство служат за погасяване на задължения към други кредитори 1. Рента […]

Роля и разновидности на полиците Read More »