кредити

Кредитът по време на криза

Тегленето на кредит, независимо от вида му, е решаваща стъпка. Човек, който реши да вземе заем от банка или кредитна институция, трябва да бъде напълно сигурен в платежоспособността си. Ето защо експертите смятат, че не винаги е рационално да се тегли заем, особено по време на криза.

Кредитът по време на криза Read More »

Задържан е трети лихвар, осъществявал престъпната си дейност на територията на Ямбол

Спецоперация “Хитрия” е осъществена след предварително наблюдение на дейността на 34-годишния мъж и е под прякото ръководство на Окръжна прокуратура – Ямбол Специализираната полицейска операция “Хитрия” е проведена днес като продължение на акцията “Кредитори”. Тя е реализирана след образувано досъдебно производство срещу 34-годишния З.Н. от Ямбол за престъпление по чл. 252, ал. 1 от НК.

Задържан е трети лихвар, осъществявал престъпната си дейност на територията на Ямбол Read More »

Няма културни институти без заплати

В изпълнение разпоредбите на Постановление № 76 от 20 април 2010 г. на Министерския съвет за оптимизиране на месечното разпределение на разходите по републиканския бюджет за 2010 г., министърът на културата издаде заповед за оптимизиране и ограничаване на разходите по бюджета на Министерството на културата и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на

Няма културни институти без заплати Read More »

Начален учител в Шивачево припечелвал от лихварство

Незаконната дейност е установена след упорита работа на криминалисти на РУМВР-Твърдица. Той е задържан за 24 часа Начален учител – лихвар задържаха днес служители на РУМВР – Твърдица. Полицейската операция е проведена под ръководството на Окръжна прокуратура – Сливен. Криминалистите работили по сигнал, че 39-годишният С.Й. – начален учител в гр.Шивачево се занимавал с лихварство

Начален учител в Шивачево припечелвал от лихварство Read More »

Престъпна схема, чрез която е извършена банкова измама в размер на 4.5 милиона евро, е разкрита от служители на териториално звено БОП в Стара Загора

Спецполицаите, съвместно с прокуратурата, достигнали до тримата инициатори на схемата, след продължително разследване Разследването стартирало след сигнал в края на 2009 г. в  РУМВР – Стара Загора от клон на кредитна институция, в който били подадени данни за банкова измама в големи размери. Според информацията, през 2007 г. банката е предоставила кредити на две свързани старозагорски

Престъпна схема, чрез която е извършена банкова измама в размер на 4.5 милиона евро, е разкрита от служители на териториално звено БОП в Стара Загора Read More »

Механизъм за уреждани на задълженията по републиканския бюджет

С Решение № 197 от 08.04.2010 г. на Министерския съвет на Република България е приет механизъм за уреждане на задълженията на първостепенните, второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити, платими от републиканския бюджет, възникнали и начислени до 31.12.2009 г. по сключените от тях договори за обществени поръчки. Задълженията, които се предвижда да бъдат

Механизъм за уреждани на задълженията по републиканския бюджет Read More »

Осигурени са средства за финансирането на социалните кухни през април

Правителството предостави на Министерството на труда и социалната политика допълнителни бюджетни кредити в размер на 450 000 лв., за да продължи финансирането и през април на разкритите обществени трапезарии. През август м. г. кабинетът отмени националната програма „Осигуряване на възможности за активно стареене, пълноценно участие на пенсионерите в социалния живот и превенция на тяхното социално изключване”

Осигурени са средства за финансирането на социалните кухни през април Read More »

Бойко Борисов: Водим преговори с потенциални европейски инвеститори за проекта АЕЦ „Белене”

Правителството ще сезира прокуратурата за всички нерегламентирани дейности, извършени във връзка с изграждането на бъдещата централа До три седмици се очаква отговор по преговори относно потенциални европейски стратегически инвеститори за проекта АЕЦ „Белене”. Това каза министър-председателят Бойко Борисов след като се запозна на място с извършените строителни работи на площадката на централата. Премиерът е категоричен,

Бойко Борисов: Водим преговори с потенциални европейски инвеститори за проекта АЕЦ „Белене” Read More »

Роля и разновидности на полиците

Ролята на полицата бива: –    кредитна – основна роля –    рефинансираща – изразява се във възможността банките да изкупуват или ломбандират(залагат) полиците –    гаранционна – означава, че те се използват като гаранция при предоставянето на други кредити от банките –    платежна – като платежно средство служат за погасяване на задължения към други кредитори 1. Рента

Роля и разновидности на полиците Read More »

Други особености на експортното кредитиране

Обикновената с-ма на експортно кредитиране, основаваща се на полицата, постепенно отстъпва място на съвременни с-ми за средносрочно и дългосрочно кредитиране експорта на инвестиционни стоки. Това внесе някои особености в традиционните форми на кредитиране на външната търговия. Износителите започнаха да отпускат средно срочни кредити, също оформяйки ги чрез полици. Така традиционното фирмено кредитиране започна да изменя

Други особености на експортното кредитиране Read More »

Фирмено кредитиране на вноса и износа и банково кредитиране

Фирменото кредитиране се осъществява, както по вноса, така и по износа в зависимост от това  коя фирма е кредитополучател. Фирмения кредит по вноса се осъществява по “ открита сметка”  / когато фирмите си имат голямо доверие / и чрез менителница / което е преобладаващо /. При фирмения кредит по износа кредитор е фирмата вносител, а

Фирмено кредитиране на вноса и износа и банково кредитиране Read More »

Парламентът избра Христина Митрева за управител на НОИ

Народното събрание избра на заседанието си на 5 март 2010 г. Христина Митрева за управител на НОИ с мандат до 21 май 2013 г. Христина Митрева до момента беше заместник-министър на труда и социалната политика. Преди това е работила като главен директор на дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране на НОИ. Миналата седмица досегашният управител на

Парламентът избра Христина Митрева за управител на НОИ Read More »

Дългосрочни банкови и потребителски кредити

Същността на дългосрочните кредити се характеризира от: срока, за който се предоставят и от целта, за която се използват. Ипотечен кредит – обезпечава се с недвижимо имущество; Строително-спестовни заеми; Комунален кредит – предоставя се кредит на общините Дългосрочни инвестиционни кредити. Предоставят се на граждани за финансиране покупките на стоки с дълготрайна или краткотрайна употреба. Потребителкото

Дългосрочни банкови и потребителски кредити Read More »

Намаляване и амортизиране на СК на банката.

Намаляването на капитала на банката е техника, която благоприятства влагането на ресурси в      ЦК на други фирми и институции. Необходимо е обаче намаляването на капитала да не се смесва с неговото амортизиране. –         При намаляване на капитала се съкращава вноската (частта) на акционерите чрез свеждането на капитала до сума по-ниска от предишната. –         Амортизирането на

Намаляване и амортизиране на СК на банката. Read More »

Ликвидност на парични средства на банкта

Анализ на ликвидността на банката. Всеки анализ на ликвидността трябва да разграничава: –         ликвидност на актива – определя се от времето, през което неговите елементи се превръщат в налични пари; –         ликвидност на банката – това е изражение на нейната способност да посреща краткосрочните си дългове. Тази способност се предопределя от обръщаемостта на оборотните акитви.

Ликвидност на парични средства на банкта Read More »

Операции на търговските банки

От позициите на банковия баланс операциите се разграничават на два вида: активни и пасивни. Пасивни операции – изразяват формирането на СК и мобилизирането на чуждия капитал от банките. В пасивните операции съществено място заемат кредити, които получават от паричния пазар (например при продажба на ЦК). Активните операции показват начините и формите на използване на банковия

Операции на търговските банки Read More »

Практически аспекти на регулирането

Рефинансирането на ТБ от ЦБ е практически предоставяне на средства чрез: – ресконтиране на полици от ЦБ (сконтова политика) – предоставяне на кредит с/у залог (ломбардна политика) 1. Сконтова политика Същността на сконтовата политика е въздействие върху сконтовите кредити и паричната база чрез промяна на сконтовия ЛП (ЛП при отпускане на кредит срещу търговени ценни

Практически аспекти на регулирането Read More »

Общо за инструментите на паричната политика

При осъществяване на своите изключителни права за емисия на банкноти ЦБ следи пуснатите пари в обръщение изцяло да се покриват от международния резерв и 4 актива. БНБ управлява и златно-валутния резерв на страната. Чрез рефинансирането на ТБ, ЦБ се явява кредитор от последна инстанция. Обикновено рефинансирането на ТБ се осъществява чрез отпускането на сконтови и

Общо за инструментите на паричната политика Read More »