Видове облигации

Според емитента облигациите се делят на емитирани от държавата, от органи на местните власти и от стопански организации (корпоративни облигации). Корпоративните облигации биват краткосрочни и дългосрочни. За краткосрочни се приемат корпоративни облигации със срок пет или по-малко години, а за дългосрочни –облигациите с по-дълъг срок. В САЩ различават според падежите на облигациите срочни и серийни […]

Видове облигации Read More »