svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Видове облигации

Според емитента облигациите се делят на емитирани от държавата, от органи на местните власти и от стопански организации (корпоративни облигации).

Корпоративните облигации биват краткосрочни и дългосрочни. За краткосрочни се приемат корпоративни облигации със срок пет или по-малко години, а за дългосрочниоблигациите с по-дълъг срок.

В САЩ различават според падежите на облигациите срочни и серийни облигации , Срочните облигации имат само един падеж, посочен в облигацията, след…

Read More