Ефекти на митническия сьюз

Теорията за международната търговия дава основните постулати и теоретичните подходи към разбирането на същността на митническия съюз. Той представлява специфична форма на съчетаване на вътрешната либерализация на търговията и външната й защита. Вследствие на сьздаването на Митническия съюз се проявяват два типа  ефекти- краткосрочни статични интеграционни ефекти и дългосрочни ефекти на преструктуриране. ?

Ефекти на митническия сьюз Read More »