Мениджмънт на митата при юридическите лица

Представлява съвкупност от методи за вземане на решения, които да осигуряват минималното митническо плащане и максимална печалба. Мениджмънта на митата при юридическите лица става на базата на следните принципи: законност – минимизирането на митническите плащания не трябва да е в противоречие със законовите норми. Предимство на крайния резултат пред междинния. Професионализъм и коректност в отношенията […]

Мениджмънт на митата при юридическите лица Read More »