Сигурност и отбрана

Отделни структури подпомагат Съвета по въпросите на сигурността и отбраната: Комитетът по политика и сигурност (КПС), чиито функции в това сътрудничество са идентични с функциите на Корепер за други типове решения; Военният комитет на Европейския съюз (ВКЕС), съставен от началниците на генералните щабове на държавите-членки; Военният секретариат на Европейския съюз (ВСЕС), който е част от […]

Сигурност и отбрана Read More »