Диляика, котешка трева — Valeriana officinalis L. Сем. Валерианови — Valerianaceae

Разпространение. Расте из сенчестите и влажни места иа планинския и полупланинския район, долините на реките и между храстите в ливадите до 1500 м н. в. из цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, на браздено, надлъжно и кухо стъбло, което достига на височина до 1,5 м. Коренището е разклонено, отвън е светлокафяво, а отвътре […]

Диляика, котешка трева — Valeriana officinalis L. Сем. Валерианови — Valerianaceae Read More »