svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Скелет на свободния горен крайник

Раменна кост (Humerus) – е дълга кост. Горният й край има сферична форма и се нарича глава на раменната кост. Тя притежава ставна повърхност, участва в изграждането на раменната става. Главата се ограничава от съседните структури посредством т. нар. анатомична шийка. В страни и напред от главата се намират голямата и малката вържица. Надолу вържиците продължават в едноименни гребени. Между тях се затваря бразда в…

Read More

Съединение на костите на гръдния кош

Костите на гръдния кош се съединяват посредством 2 групи съединения: гръдно-ребрени  и  ребрено-прешлени.

Гръдно-ребрени съединения – І-во ребро се съединява посредство ребрения хрущял за дръжката на гръдната кост. Това съединение е синхондроза. Ребрата от 2-ро до 7-мо се съединяват с гръдната кост посредством гръдно-ребрени стави. Ставната капсула е продължение на надкостницата на гръдната кост в надкостницата на ребрата. Ставите се укрепват от лъчистите връзки,…

Read More

Кости на гръдния кош. Съединения.

Гръдният кош е изграден от 12 двойки ребра. В изграждането му участват и 12 гръбначни прешлена. Ребрата (costae) в зависимост от съотношението им към гръдната кост се описват 2 основни групи: истински (costae verae . І-VІІ) и лъжливи (costae spuriae – от 7-12) . Към тях спадат 11 и 12 (плаващи – costae fluctantes).

Истинските се залавят директно към гръдната кост. Ребрата от 8 до 10-то се залавят…

Read More

Гръбначен стълб.Строеж на прешлена

Изгражда се от 24 самостоятелни прешлена, кръстна и опашна кост. Самостоятелните прешлени се описват в 3 групи:  шийни, гръдни и поясни прешлени.

Всички прешлени, с изключение на първия имат общ фон на строеж. Изграждат се от тялоcorpus vertabrae), дъга (acceus vertabrae) и 3 типа израстъци – единичен бодилков (procesus spinoswus), двоен напречен израстък (procesus transversus) и 2 двойни  ставни израстъка (basis cranii externa) –…

Read More