Видове кости

В зависимост от формата и големината им, костите се изучават в 5групи: 1. Дълги кости (ossa longa) – раменна кост, голям пищял 2. Къси кости (ossa brevia) – кости на китката, задно ходилни 3. Плоски кости (ossa plana) – теменни кости, гръдна кост 4. Смесени кости (ossa irregularia) – прешлени 5. Въздухоносни кости (ossa pneumatica) […]

Видове кости Read More »