Класификация на костите

В зависимост от  разположението (топография) и функцията им, костите се описват в две основни групи: I. Осев скелет – Skeleton axiale 1. Череп – Cranium 2. Гръбначен стълб – Columna verntebralis 3. Кости на гръдния кош – Ossa thoracis II. Добавъчен скелет – Skeleton apendiculare Кости на горен крайник – Ossa memri superior Кости на […]

Класификация на костите Read More »