Талес-водата,като първоначало

Основният проблем, които поставя философското мислене  с разглежданата тема за “ arhe – архе” /първичната субстанция или протоматерията/ ,може  да се сведе до следното: а/ Как от единството на битието възниква множествеността на съществуващото; б/ Как при това от идентичността на абсолютното битие произлиза многообразието на света; в/ Как от единството на безкрайното е възможно […]

Талес-водата,като първоначало Read More »