космоса

Духовността-истинският смисъл

Каквито и различни учения да разглеждаме – езотерични доктрини, философски системи и научни теории, навсякъде се вижда незадоволителността на отговорите, коио те дават на въпроса за битието на човека в света и безизходицата на предлаганите от тях пътища на човешкото развитие. Тези мисловни конструкции в болшинството си винаги се основават на това, че за съставни […]

Духовността-истинският смисъл Read More »

Филон Александрийски.Отношение към книгите на Стария завет.Учение за божието битие,лотоса и космоса

Филон Александрийски е роден в Александрия около 20-19 г. пр. Хр.. Тези сведения получаваме от свидетелства, които са достигнали до нас. Роден в знатен и богат род той имал възможността да учи в най-изисканите училища. Още от детските си години той започнал да изучава гръцкия език и гръцката култура, а по-късно и иудейски език. С

Филон Александрийски.Отношение към книгите на Стария завет.Учение за божието битие,лотоса и космоса Read More »

Зодия ВЕЗНИ, годишен хороскоп 2010 г

Както винаги, през 2010 г. Везните ще трябва да претеглят, премерят и променят постоянно. Предстои им да направят важен избор за целите в живота си и да преразгледат всичко, което са добили от предишния си опит. В края на 2009г. в техния живот назряват сериозни промени. Смяна на работата, нова длъжност или ново ръководство –

Зодия ВЕЗНИ, годишен хороскоп 2010 г Read More »

Мислещата вселена, мисълта – правомерно ли е да я наречем „материя“? Или може би тя е „дух“?

Какво по своята същност се явява Вселената, възникнала от Абсолютно Единния? Правомерно ли е да я наречем „материя“? Или може би тя е „дух“? Или гигантска „мисъл“? Или накрая всички тези определения трябва да бъдат построени в някаква йерархия, съответстваща на нивото на организация на самия Универсум? Задаваме си преди всичко въпроса защо е възможно

Мислещата вселена, мисълта – правомерно ли е да я наречем „материя“? Или може би тя е „дух“? Read More »

Влиянието на плутон – прераждане и карма

Влиянието на Плутон може да бъде изяснено в светлината на прераждането и закона на кармата. Например, транзитиращият Плутон оказва ефект на разрушаване и отстраняване на старите психологични модели, които могат да се смятат за останки от мисли и действия на минал живот. Ако всеки човек (или душа) е живял много животи в различни тела, изглежда

Влиянието на плутон – прераждане и карма Read More »

Астрология – Планетата Нептун символизира сила

Планетата Нептун символизира  сила, която е изцяло извън нашия контрол, тъй като тя е отвъд границите на разума или нещо постижимо за логичния разум. Единственият начин, по който може да бъде разбран Нептун в неговата същност, е да му се подчиняваме; тъй като той, по определение и функция е извън границите. Само когато се слеем

Астрология – Планетата Нептун символизира сила Read More »

Целият Космос е скрит в човека.

Вие сте се превърнали във врагове на живота, във вас са внедрени програми, отричащи живота. Това е правено така дълго, че те са станали част от вас, от клетките ви. Вие не обичате живота, ненавиждате го. Някои псевдорелигии ви учат, че животът е проклятие, наказание, ад, а вие сте обречени на мъчения заради първородния грях.

Целият Космос е скрит в човека. Read More »

Възможно ли е от Взрива, от Безпорядъка да се създаде Порядък, Космос ?

Възможно ли е от Взрива, от Безпорядъка да се създаде Порядък, Космос? Необходимото, подреденото не възниква от случайното, неподреденото. „Случайността“ е определена от предидущото, дори ако тази „случайност“ е непредумишлена. Най-добрите мислители на човечеството отдавна са въвели съществуването на Абсолюта по логически път или са получили знание за неговото битие и закони по пътя на

Възможно ли е от Взрива, от Безпорядъка да се създаде Порядък, Космос ? Read More »