Периоди в развитието на античната Философия

Веднъж зародила се античната философия прекарва по-нататък непрекъснато разнообразно развитие, като следва ту пряко, ту диалектическо противоречива приемственост от едно учение към друго. Въпреки единството на процеса, обаче, в развитието им се забелязват определени периоди. Историците на философиите не са напълно съгласни при определяне числото и пределите на отделните периоди /в развитието на гръцката философия/. […]

Периоди в развитието на античната Философия Read More »