Банкови гаранции

Банковата гаранция е договор, с който банката-гарант се задължава спрямо получателя на гаранцията да заплати в определения срок дадена сума, ако длъжникът не заплати своето задължение или причинява щети от лошо изпълнение на задължението в рамките на условията, които са посочени в гаранцията. Главни особености на банковите гаранции са: неотменяемост, прехвърляемост, покритие (обезпеченост) Видове: Въз […]

Банкови гаранции Read More »