svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Корозията е процес на разрушаване на металите

Корозията е процес на къртене и разрушаване на металите в следствие на физико-химичното им взаимодеиствие с работната среда. Причината за спонтанното протичане на корозионните процеси е термодинамичната неустойчивост на метала, когато той се намира в кондензирано състояние – твърда форма.
Оказва се, че в твърдо състояние металния йон притежава по-ниска свободна енергия от същия йон включен в състава на кристалната решетка. Йоните в…

Read More