Корозията е процес на разрушаване на металите

Корозията е процес на къртене и разрушаване на металите в следствие на физико-химичното им взаимодеиствие с работната среда. Причината за спонтанното протичане на корозионните процеси е термодинамичната неустойчивост на метала, когато той се намира в кондензирано състояние – твърда форма. Оказва се, че в твърдо състояние металния йон притежава по-ниска свободна енергия от същия йон […]

Корозията е процес на разрушаване на металите Read More »