Коренът

Бударица, кух зъб — Galeopsis tetrahit L. Сем. Устноцветни — Labiatae

Разпространение. Бударицата се среща по нивите, лива­дите и каменливите места из цялата страна. Описание. Едногодишно тревисто растение с четириръбе-сто, окосмено стъбло, високо до 50 см. Коренът е брадат. Листата са срещуположни, яйцевидни, в горната част на стъблата ланцетни, окосмени и назъбени. Цветовете са червеникави или бели, с пет-зъба тръбеста чашка, петлистно венче и 4 тичинки. […]

Бударица, кух зъб — Galeopsis tetrahit L. Сем. Устноцветни — Labiatae Read More »

Брей, водогон — Tamus communis L. Сем. Брейови — Dioscoreaceae

Разпространение. Бреят се среща из храсталаците и го­рите главно в южната част на България до 1300 м н. в. Описание. Многогодишно тревисто растение с влачещо се стъбло, дълго до 3 м. Коренът е голям и грудковиден. Листата са сърцевидни с дълги дръжки и с дъговидно жилкуване, отгоре тъмно-, отдолу — светлозелени. Цветовете са еднополови двудомни,

Брей, водогон — Tamus communis L. Сем. Брейови — Dioscoreaceae Read More »