svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Бударица, кух зъб — Galeopsis tetrahit L. Сем. Устноцветни — Labiatae

Разпространение. Бударицата се среща по нивите, лива­дите и каменливите места из цялата страна.

Описание. Едногодишно тревисто растение с четириръбе-сто, окосмено стъбло, високо до 50 см. Коренът е брадат. Листата са срещуположни, яйцевидни, в горната част на стъблата ланцетни, окосмени и назъбени. Цветовете са червеникави или бели, с пет-зъба тръбеста чашка, петлистно венче и 4 тичинки. Средната устна яма две жълти петна с червен ореол. Плодът е сух, с…

Read More

Брей, водогон — Tamus communis L. Сем. Брейови — Dioscoreaceae

Разпространение. Бреят се среща из храсталаците и го­рите главно в южната част на България до 1300 м н. в.

Описание. Многогодишно тревисто растение с влачещо се стъбло, дълго до 3 м. Коренът е голям и грудковиден. Листата са сърцевидни с дълги дръжки и с дъговидно жилкуване, отгоре тъмно-, отдолу — светлозелени. Цветовете са еднополови двудомни, събрани в съцветие грозд. Околоцветниците на мъжките цветове са жълтеникави, сраснати звънчевидно в…

Read More