Етикет на устните и писмените бизнес комуникации

1. Дефиниция и характерни черти на бизнес етикета Етикетът представлява външната страна на поведението, неговата “опаковка”, онова, което е толкова забележимо, очевидно и отличително, че формира първите впечатления за човека. А първите впечатления са силни и в повечето случаи дълготрайни. Значителна част от правилата на етикета се развиват на основа на общочовешките морални и естетически […]

Етикет на устните и писмените бизнес комуникации Read More »