Индустриална политика на ЕС

Индустриалният сектор заема ключова позиция в интегра­ционните процеси, особено за растежа на националните иконо­мики. В много държави продължава реализирането на индуст­риална политика, която се насочва към интегрирането на отрас­лите, към специализацията, концентрацията и адаптирането на фирмената структура. В ЕС индустриалната политика се развива както в контекста на усъвършенстване на регулациите, така и в преструктурирането на […]

Индустриална политика на ЕС Read More »