Според годишния доклад на парламентарната комисия по европейските въпроси едва 1,3 на сто от разполагаемите средства по оперативните програми са разплатени

Годишен доклад за усвояването на средствата от Европейския съюз в Република България за 2009 г. представи Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Докладът на комисията бе представен и обсъден на изнесено заседание в град Правец на 7 февруари 2010 г. В него участваха Юлиана Николова, секретар на Съвета за управление на средствата […]

Според годишния доклад на парламентарната комисия по европейските въпроси едва 1,3 на сто от разполагаемите средства по оперативните програми са разплатени Read More »