конференции

Веселин Вучков: Вярвам, че ефективното и взаимно полезно международно сътрудничество с всички ангажирани партньори е гаранция за високи резултати

Той откри конференция по проект: “Полицейска дейност по противодействие на наркотиците на Балканите”. Проектът си поставя целта да повиши ефективността на сътрудничеството между държавите-членки на ЕС, трети страни и международни организации при противодействието на трафика на хероин. На днешния форум бе представена информационна брошура на проекта Зам.-министър Веселин Вучков откри конференция по проект “Полицейска дейност […]

Веселин Вучков: Вярвам, че ефективното и взаимно полезно международно сътрудничество с всички ангажирани партньори е гаранция за високи резултати Read More »

Форма и методи на изпълнителната дейност

Формата е външен израз на разбираната изпълнително-разпоредителна дейност на държавата. Тя е по-широкото понятие и включва в себе си и процесуалните правила, по които протича тази дейност. Формите биват: Правни – настъпват правни последици. Те от своя страна биват: устна /в самата администрация/; писмена кокклудентни   действия   –   мимики,    жестове   или някакви телесни движения, които са

Форма и методи на изпълнителната дейност Read More »