svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Веселин Вучков: Вярвам, че ефективното и взаимно полезно международно сътрудничество с всички ангажирани партньори е гаранция за високи резултати

Той откри конференция по проект: “Полицейска дейност по противодействие на наркотиците на Балканите”. Проектът си поставя целта да повиши ефективността на сътрудничеството между държавите-членки на ЕС, трети страни и международни организации при противодействието на трафика на хероин.
На днешния форум бе представена информационна брошура на проекта

Зам.-министър Веселин Вучков откри конференция по проект “Полицейска дейност по противодействие на наркотиците…

Read More

Форма и методи на изпълнителната дейност

Формата е външен израз на разбираната изпълнително-разпоредителна дейност на държавата. Тя е по-широкото понятие и включва в себе си и процесуалните правила, по които протича тази дейност. Формите биват:

 • Правни – настъпват правни последици. Те от своя страна биват:
  • устна /в самата администрация/;
  • писмена
  • кокклудентни   действия   –   мимики,    жестове   или някакви телесни движения, които са израз на воля.
  • правоустановителна  /издадени  от  администрацията нормативни актове/;
  • правоприлагаща    /индивидуални     административни актове/;
  • правозащитна /издава…

   Read More