Цели на индустриалната политика на ЕС

За развитието на индустрията ЕС (чл. 157 от ДЕС) „ще осигу­рява условията, необходими за конкурентоспособността, като в съответствие със системата на отворени и конкурентни пазари дей­ността ще се съсредоточи върху: -ускоряване на приспособяването на индустрията към структурните промени; -създаване на условия, благоприятстващи инициатив­ността и развитието на предприемачеството в ЕС и особено на малките и средните […]

Цели на индустриалната политика на ЕС Read More »