Менителница издадена срещу издателя и менителница и видове

Видове менителници (обща характеристика): 1) Обикновена и ректа менителница (поименна ЦК); 2) Пълна и бланкова менителница; 3) Домицилирана менителница и менителница с домицилиат; Менителница издадена срещу издателя и менителница, при която издателят е поемател. 2.4. Реквизити – менителницата следва да съдържа 8 реквизита.  Проф. Павлова дели съдържанието на менителницата на текст т.1 и т. 3-8, и контекст т. […]

Менителница издадена срещу издателя и менителница и видове Read More »