Възникване и развитие на централните банки

ЦБ са се обособили постепенно. Те са се отделили от другите банки, развивайки специфичната си дейност по емисия на бакноти. Те се обособяват като емисионни банки и имат за клиенти ТБ и държавата. Така емисионните банки се превръщат в ЦБ, т.е банка на банките. Приема се, че първата ЦБ в света е била Шведската държавна […]

Възникване и развитие на централните банки Read More »