svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Конститутивно действие

КД е правна последица на конститутивното решение, с което се уважава констнтутивен иск. КД е гражданскоправна последица на решението (за разлика от СПН и ИС, които са публичноправни последици).
КД се изразява в промяна на МатПО на страните по делото. Чрез нея съдебното решение става Юф на гражданското (търговско, семейно, трудово) право, който поражда, променя или погасява ГПО.
Адресати на КД са само страните по делото.
Конститутивните решения…

Read More