Конституция

Диспозитив

Диспозитивно, састезателно и служебно начало. 3.Проявления на основните начала в различните производства и отделните техни фази Същност – това са основни, ръководни начала, които: – отразяват основните правни идеи и ценности на обществото;     . –  обуславят съдържанието на цели комплекси правни норми; –  служат като опора за тълкуване на тези норми. Принципите могат да бъдат […]

Диспозитив Read More »

Обсег и система пи ГПс

1. ГПс е средство за правна защита на ГПО в широк смисъл, т.е. всички МатПО, регулирани с метода на равнопоставяне. Това са широк кръг частнопрнвни отношения, регулирани от няколко припни клони (гражданско, търговско, семейно и трудово право). Има различия в режима, а също и и естеството па субективните права. Това налага диференциация на защитата под

Обсег и система пи ГПс Read More »

Лични отношения между съпрузите. Имуществени отношения между съпрузите – обща характеристика

Правната уредба е в чл. 14, 15, 16 и 17 СК Уредбата на личните отношения о твърде обща. В голяма степен те са оставени да бъдат регулирани от извънправните регулатори морала и обичаите Все пак, законът съдържа някои по-общи постановки На първо място стои принципът за равенство на правата V задълженията на съпрузите, закрепен в

Лични отношения между съпрузите. Имуществени отношения между съпрузите – обща характеристика Read More »

Сключване на брака

Сключване на брака представляват, преди всичко, тези действия, които трябва да бъдат осъществени и, които имат конститутивно значение, за да придобият страните качеството „съпрузи“. Те са уредени в чл. 6-11 от СК. На първо място, законът урежда формата на сключване на брака. Това е форма за действителност и неспазването й води до нищожност. Съгласно чл.

Сключване на брака Read More »

Европейската конституция.История

През декември 2001 г., за да отговори на многобройните предизвикателства, които присъединяването на страните от Централна и Източна Европа би създало за Европейския съюз, Европейският съвет свика Конвент за изготвяне на проект на Конституционния договор. Конвентът, който работи 2002 и 2003 г. под председателството на Валери Жискар д’Естен, има 105 членове, включително представители на правителствата

Европейската конституция.История Read More »

Произход – понятие. Произход от майка

Глава ІV СК чл. 31 – 45 / императивни правила – гарантират стабилитета на гражданско правния статус на лицата / По същността си произхода е биологичната връзка на детето с неговите родители. Произхода от майка се означава в закона като майчиство ,  от баща – бащинство.Произхода е самостоятелен юридич. Факт. От произхода възникват  …. родителските

Произход – понятие. Произход от майка Read More »

Представители на всички парламентарни политически сили във взаимодействие с гражданското общество ще работят за създаването на мемориал в столицата в памет на учредителите, положили основите на съвременна България

По предложение на председателя на Народното събрание Цецка Цачева Председателският съвет на парламента реши да бъде съставена група от представители на всички парламентарно представени политически сили, която във взаимодействие с гражданското общество да предприеме стъпки за създаване на мемориал в столицата в памет на учредителите, положили основите на съвременна България. В началото на пленарното заседание

Представители на всички парламентарни политически сили във взаимодействие с гражданското общество ще работят за създаването на мемориал в столицата в памет на учредителите, положили основите на съвременна България Read More »

Основните точки в заключителната декларация на конференцията за Афганистан в Лондон

Лондон. АФП публикува основните точки в заключителната декларация на международната конференция за бъдещето на Афганистан, провела се днес в Лондон. – Участниците приветстват плана на афганистанското правителство за убеждаването на умерените талибани да се откажат от насилието в замяна на възможността за нов старт и работа. Според тях, планът предоставя „достойно място в обществото на

Основните точки в заключителната декларация на конференцията за Афганистан в Лондон Read More »

Янев: Депутатите от ГЕРБ да кажат членували ли са в БКП

Във възможно най-кратък срок управляващите от ГЕРБ да внесат яснота за всеки от депутатите си, които утре ще гласуват кандидатурите на новите министри, заяви в Хасково на поредната си среща със симпатизанти лидерът на РЗС Яне Янев. Трябва да се знае дали те са били членове на БКП, дали срещу тях има разработки от службите и

Янев: Депутатите от ГЕРБ да кажат членували ли са в БКП Read More »

Живко Тодоров: Промените в Закона за отбраната не орязват правомощията на президента

Правомощията на президента са регламентирани в Конституцията. Той е върховен главнокомандващ. В никакъв случай с промените в Закона за отбраната и въоръжените сили не се орязват правомощията му. Това коментира пред Агенция „Фокус” Живко Тодоров, зам.-председател на Комисията по външна политика и отбрана в парламента. Идеята на гласуваните промени е въвеждането и реалното функциониране на така

Живко Тодоров: Промените в Закона за отбраната не орязват правомощията на президента Read More »